Digitalisaatio tulee kuntiin. Tiedätkö mistä on erityisesti pidettävä huolta?

27.04.2021

Digitalisaation lisäämisessä on paljon potentiaalia. Julkisten palvelujen saatavuus, laatu ja tehokkuus on nykyään suoraan yhteydessä uusiin teknologioihin. Teknologiset ratkaisut luovat yksilölle vapauksia, kun esimerkiksi etätyöstä on tullut arkipäivää ja asioita voi hoitaa sähköisten palveluiden kautta.

Kunnat tarvitsevat rahoitusta, jotta ne voivat ottaa toimivat teknologiset työvälineet käyttöön. Järjestelmien ja toimintatapojen kehityksessä on syytä harkita keskitettyjä ratkaisuja ja kuntien välistä yhteistyötä. Tukea tarvitsevat myös kansalaiset, jotta kukaan ei jää jälkeen teknologisessa kehityksessä ja joudu digiyhteiskunnan ulkopuolelle.


#digitalisaatio #puhettakuntavaalit2021