Lapsien ja nuorten ennaltaehkäisevä hyvinvointityö: Kolme tärkeää teemaa

15.03.2021

Kouluissa tehdään ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä jatkuvasti. Ja säästetään sitä kautta yhteiskunnan varoja. Varhaisen puuttumisen riittävä resurssointi säästää jo 150 lapsen kohdalla 5,6 miljoonaa euroa. Meidän onkin turvattava koulujen resurssit - kasvavassa säästöpaineessakin. 

Tarvitsemme riittävästi ohjaajia ja erityisopettajia oppimisen, kasvatustyön sekä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tueksi. Matalan kynnyksen kuraattori- ja terapiapalveluita on saatava lisää kouluihin. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus mielen hyvinvointiin.

Yhteistyötä on lisättävä systemaattisesti kunnan eri palvelujen kesken. Siten, että palvelut saadaan lapsille ja nuorille helposti saataville. Palvelun saatavuus ei saa olla kiinni vanhemman tai vanhempien aktiivisuudesta - tällöin palvelut eivät tavoita kaikkein vaikeimmin niitä tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Meidän jokaisen olisi myös tärkeä tarkastella omaa asennettamme. Jokaisella on kokemus koulusta ja se värittää hyvin usein tulkintojamme ammattilaisten työhön liittyen. Annetaan arvo ja työrauha lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Ei tuupata koulua täyteen erilaisia kehittämishankkeita, vaan pidetään yhdessä huoli riittävistä resursseista sekä kannustavasta ilmapiiristä. Ammattilaiset yhdessä lasten ja nuorten kanssa löytävät varmasti pulmiin parhaiten soveltuvat ratkaisut - arjessa.