Se mitä ihminen tarvitsee, ei aina ole sitä mitä hän haluaa

02.03.2021

Kuntavaaleissa ihmisten halut nousevat esiin💜kevätkin saattaa kyllä tehdä osansa. 

Haluamme parempaa koulutusta, terveydenhuoltoa ja talouden tasapainoa - niin minäkin. Mutta se mitä ihminen haluaa, ei aina ole sitä mitä hän aidosti tarvitsee. Tästä ilmiöstä syntyy usein ristiriitoja ja jännitteitä kunnan asiakaspalvelutilanteisiin.

Vihdin kunnan palveluntuotannossa ja sen johtamisessa on nyt erittäin tärkeä pyrkiä systemaattisesti kehittämään asiakaspalvelun laatua - johtamisen ja digitaalisten palvelupolkujen kehittämisen kautta. Tarvitsemme kattavan digistrategian.

Kouluja kuormittavat lukuisat "turhat" yhteydenotot epäselvän viestinnän tuloksena - wilma työllistää todennäköisesti monessa koulussa opetushenkilöstöä jo enemmän kuin itse oppilaat. Terveyskeskuksen ajanvarauksessa riittänee myös vielä kehitettävää. Kunnan tilavaraukset voidaan hoitaa digitaalisesti - ihmistä ei tarvita edes laskutukseen. 

Yleinen tiedolla johtamisen kehittäminen auttaa sujuvoittamaan palveluprosesseja - ihmisten ei tarvitse käyttää omaa työaikaansa manuaalisessa tiedonhaussa "Ihmis-Googlena". 

Viestintää ja digitaalisia palvelupolkuja kehittämällä voimme nostaa kunnan tuottavuutta ilman lisäeuroja. Saatamme jopa saada aikaan säästöjä sähläyskustannuksien pienenemisen myötä.

Asiakaspalvelun laatua kohottaa myös se, että kunnan eri yksiköissä on kirkastettu niiden perustehtävä rittävällä tasolla. Että jokainen tietää, mitä omalle työtontille ja -rooliin kuuluu. Ja että lähiesimiehet tukevat kunnan työntekijöitä asiakaspalvelutilanteissa - silloin kun he yrittävät parhaansa mukaan ohjata asiakasta ymmärtämään palvelutuotannon rajat ja tarkoituksen.

Miten sinä kehittäisit kunnan asiakaspalvelun sujuvuutta - jotta saadaan lisää tuottavuutta ja säästöjä?

Ohessa linkki vanhaan kirjoitukseeni aiheeseen liittyen.

#digitaalisetpalvelupolut #tiedollajohtaminen #esimiestyönlaatu #tuottavuus #lisäeurot #digistrategia